Karbantartás, szervíz szolgálat

A telepített rendszerek megbízhatóságát és élettartamát nagyban befolyásolja azok rendszeres karbantartása. Cégünk külön karbantartó csoportot tart fenn, mely meghatározott időrendi beosztás alapján végzi a szerződéses partnereink objektumaiban a rendszerek karbantartását, ellenőrzését.

A karbantartási szerződések keretében rendszerint 24 órás hibaügyeleti szolgáltatást, sőt az esetleges meghibásodások – szerződésben rögzített időn belüli – elhárítását is elvégezzük. A karbantartott rendszerekhez azonnali tartalék alkatrészt biztosítunk. Kollégáink feliratozott autókkal, rendezetten jelennek meg ügyfeleinknél.

A cégünk által telepített rendszereken kívül szinte bármely, Magyarországon megtalálható gyengeáramú rendszer karbantartását, javítását meg tudják oldani szervizes kollégáink.

 

Karbantartási szerződés melléklet Biztonságtechnikai rendszerekhez

1, Általános műveleti tevékenység leírása:

 • A berendezések fenntartása magába foglalja az ellenőrzést és a karbantartást.
 • Minden felülvizsgálatot és változtatást, beleértve a cseréket, ugyanúgy, mint a berendezés tartozékainak különböző javításait, csakis a Megbízó felhatalmazása szerint végezhető el.
 • A berendezések karbantartását a szerződésben jelzett rendszerességgel végzi a Vállalkozó.
 • A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az Ügyfélről tudomására jutott információkat harmadik személlyel szemben titokként kezeli és maga sem él vissza vele.
 • Vállalkozó munkatársa a rendszerdokumentációt naprakészen vezeti.
 • Negyedévente legalább egyszeri működésellenőrzést végez minden roncsolás mentesen ellenőrizhető érzékelőn.
 • A karbantartásról Vállalkozó munkatársa jegyzőkönyvet készít, melyet Megrendelő képviselőjével igazoltat.
 • Vállalkozó munkatársa a szerkezeti alkatrészeket és berendezéseket ellenőrzi, beállítja.
 • Megelőző intézkedéseket tesz a rendszer működőképességének megőrzése érdekében.
 • A berendezéseket a hatósági előírások alapján is átvizsgálja.
 • A berendezések szakszerű használata közben, a természetes elhasználódás következményeként fellépő zavarokat az esedékes karbantartások alkalmával elhárítja, amennyiben ezek a rendelkezésre álló eszközökkel megoldhatóak.
 • Feladata azoknak a szerkezeti elemeknek a pótlása amelyek természetes elhasználódás által váltak használhatatlanná, pl. zsinórok, érintkezők, rugókészletek, billentyűzet, elektronikus építőelemek.
 • A határos élettartamú építőelemek cseréje az esedékes karbantartások alkalmával mindaddig, amíg nem durva figyelmetlenség forog szóban.
 • Hibabejelentés esetén a Vállalkozó által fenntartott szerviz végzi a javítást, a vonatkozó szerződés pontjai szerint.
 • Vállalkozó 24 órás hibaelhárító szolgálatot vállal. A hiba bejelentését követő …. órán belül kiszáll a műszerész, és megkezdi a hibaelhárítását. Vállalkozó a hibaelhárítás során a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül köteles az eredeti védelmi szintet helyreállítani.

2, Karbantartási tevékenység leírása

Tűzjelző- és CO érzékelő rendszerek karbantartása

Tűzjelző központok karbantartása

 • Jelzőhurok ellenőrzése méréssel rövidzár, földzárlat, szakadás tesztelés
 • Egyéb buszvonal ellenőrzése méréssel rövidzár, földzárlat, szakadás tesztelés
 • Kommunikációs csatorna ellenőrzése távfelügyelet felé
 • Hangjelzőhurok ellenőrzése méréssel rövidzár, földzárlat, szakadás tesztelés
 • Tápegység ellenőrzés, terhelés vizsgálat
 • Akkumulátor ellenőrzés, terhelés vizsgálat
 • Másodkezelő mezők funkció vizsgálata, tesztelés
 • Tesztprogram futtatása, esetleges módosítások elvégzése
 • Sorkapcsok utánhúzása, amennyiben szükséges
 • Érzékelő címzés ellenőrzés, módosítás amennyiben szükséges
 • Nappal-éjszakai üzemmód váltás próba
 • Ki-és bemenetek funkcionális tesztje
 • Riasztás események kiértékelése, javaslattétel kevesebb téves riasztással járó üzem kialakítására
 • Nyomtatók ellenőrzése, a kinyomtatott eseménylista értékelése

Érzékelők, jelzésadók karbantartása

 • Optikai füstérzékelők egyenkénti funkcionális tesztje tesztgáz használatával
 • Ionizációs füstérzékelők egyenkénti funkcionális tesztje tesztgáz használatával
 • Hősebesség érzékelők egyenkénti funkcionális tesztje hőlégfúvó használatával
 • Kézi jelzésadók egyenkénti funkcionális tesztje teszterrel
 • Légcsatorna érzékelők funkcionális tesztje teszterrel
 • Lezáró ellenállások ellenőrzése
 • Másodkijelzők ellenőrzése
 • Érzékelők egyenkénti megtisztítása a lerakódott szennyeződésektől szükség esetén szétszereléssel
 • Kontaktusok ellenőrzése (csak nem címzett érzékelők esetén)
 • A jelzések központban történő megjelenésének ellenőrzése

Kontaktus adó, fogadó modulok ellenőrzése

 • Funkcionális tesztek elvégzése
 • Lezáró ellenállások ellenőrzése
 • Sorkapcsok után húzása amennyiben szükséges
 • A jelzések központban történő megjelenésének ellenőrzése

Hangjelzők ellenőrzése

 • Hangjelzés tesztek elvégzése
 • Sorkapcsok után húzása amennyiben szükséges
 • A jelzések központban történő megjelenésének ellenőrzése
 • Hangjelzők egyenkénti megtisztítása a lerakódott szennyeződésektől szükség esetén szétszereléssel

Videó megfigyelő rendszerek karbantartása

Központi elemek ellenőrzése

 • Sorkapcsok utánhúzása amennyiben szükséges
 • Ki-és bemenetek funkcionális tesztje
 • Riasztás események kiértékelése, javaslattétel kevesebb téves riasztással járó üzem kialakítására
 • Tesztprogram futtatása, esetleges módosítások elvégzése
 • Monitorok tisztítása, funkciók működőképességének ellenőrzése
 • Képrögzítő eszköz karbantartása, ellenőrzése a gyártó által meghatározott karbantartási utasítás szerint
 • Multiplexer karbantartása, ellenőrzése a gyártó által meghatározott karbantartási utasítás szerint
 • Tápegység ellenőrzés, terhelés vizsgálat
 • Zavarjel vizsgálat

Kamerák ellenőrzése

 • Mozgatható kamerák karbantartása, ellenőrzése a gyártó által meghatározott karbantartási utasítás szerint
 • Fixen rögzített kamerák pozíciójának ellenőrzése, szükség esetén utánállítással
 • Autóírisz funkciók ellenőrzése
 • Optikák megtisztítása
 • Kontraszt utánállítás
 • Csatlakozó koax kötések ellenőrzése, javítása ha szükséges
 • Kamerák tápfeszültségének ellenőrzése,  feszültségesési vizsgálat
 • Zavarjel vizsgálat

Behatolásjelző rendszer karbantartása

Központ ellenőrzése

 • Buszrendszer ellenőrzése méréssel rövidzár, földzárlat, szakadás tesztelés
 • Kommunikációs csatorna ellenőrzése az átjelzés felé
 • Tápegység ellenőrzés, terhelés vizsgálat
 • Sorkapcsok utánhúzása amennyiben szükséges
 • Zóna konfiguráció ellenőrzés
 • Zárás – nyitás próba
 • Ki-és bemenetek funkcionális tesztje
 • Riasztás események kiértékelése, javaslattétel kevesebb téves riasztással járó üzem kialakítására

Mozgásérzékelők vagy egyéb elektronikus megtáplálással rendelkező eszközök karbantartása

 • Mozgásérzékelők vagy egyéb eszközök funkcionális tesztje
 • Lezáró ellenállások ellenőrzése
 • Érzékelők megtisztítása a lerakódott szennyeződésektől
 • Tamper és riasztó kontaktusok ellenőrzése
 • A jelzéseknek az átjelző rendszerben történő megjelenésének ellenőrzése

Nyitásérzékelők vagy egyéb elektronikus megtáplálással nem rendelkező eszközök karbantartása

 • Funkcionális tesztek elvégzése
 • Lezáró ellenállások ellenőrzése
 • Lemágneseződési vizsgálat
 • A jelzéseknek az átjelző rendszerben történő megjelenésének ellenőrzése

Beléptető rendszer karbantartása

Központi számítógép ellenőrzése

 • Buszrendszer ellenőrzése méréssel rövidzár, földzárlat, szakadás tesztelés
 • Kommunikációs csatorna ellenőrzése egyéb rendszerek felé (tűzjező, behatolásjelző, videó megfigyelő, munkaidő bérelszámoló, stb)
 • Tápegység ellenőrzés, terhelés vizsgálat
 • Sorkapcsok utánhúzása amennyiben szükséges
 • Ki-és bemenetek funkcionális tesztje
 • Üzemzavar jellegű események kiértékelése, javaslattétel kevesebb meghibásodással járó üzem kialakítására

Beléptetőpont (terminál, tápegység) ellenőrzése

 • Buszrendszer ellenőrzése méréssel rövidzár, földzárlat, szakadás tesztelés
 • Analóg vezérlések ellenőrzése egyéb rendszerek felé (tűzjező, behatolásjelző,  stb)
 • Tápegység ellenőrzés, terhelés vizsgálat
 • Sorkapcsok utánhúzása amennyiben szükséges
 • Ki-és bemenetek funkcionális tesztje

Kártyaolvasók karbantartása

 • Olvasási távolság ellenőrzése
 • Mágneskártyás olvasó esetén az olvasófej tisztítása
 • Adatbevitel kártyaolvasóról, ellenőrzés
 • Mágneszárak ellenőrzése
 • Nyitásérzékelők ellenőrzése
 • Vésznyitók működésének ellenőrzése
 • Érvénytelen kártya, erőszakos nyitás, időtúllépés és túl sokáig nyitva riasztás jelzések ellenőrzése

Sorompós belépőpont ellenőrzése

 • Buszrendszer ellenőrzése méréssel rövidzár, földzárlat, szakadás tesztelés
 • Analóg vezérlések ellenőrzése egyéb rendszerek felé
 • Tápegység ellenőrzés, terhelés vizsgálat
 • Sorkapcsok utánhúzása amennyiben szükséges
 • Nyitás-zárás funkcionális tesztje
 • Hibák, sérülések felmérése javaslattétel, esetleges javításokra
 • Mechanika ellenőrzése, tisztítása

Antenna rendszer karbantartása

Központi egységek ellenőrzése

 • Antenna pozíció ellenőrzése, jelszint mérés, csatornák egyenkénti ellenőrzése, utánhangolása
 • Tápegység ellenőrzés, terhelés vizsgálat
 • Üzemzavar jellegű események kiértékelése, javaslattétel kevesebb meghibásodással járó üzem kialakítására

Telefonalközpont és hálózat karbantartása

Központi egységek ellenőrzése

 • Alközpont funkció és működőképesség ellenőrzése
 • Tápegység ellenőrzés, terhelés vizsgálat
 • Üzemzavar jellegű események kiértékelése, javaslattétel kevesebb meghibásodással járó üzem kialakítására

Telefonhálózat ellenőrzése

 • Érdeklődni az esetlegesen meghibásodott végpontokról
 • Az esetlegesen meghibásodott végpontok javítása, cseréje, mérése

 

Comments are closed